3G

3G (tredje generationens mobiltelefoni) är ett mobiltelefonsystem som användas i stora delar av världen. Anledningen till att 3G-nätet skapades var för att man ville skapa ett bra nät som drastiskt ökade överföringshastigheten för att man skulle kunna erbjuda helt nya tjänster till mobiltelefonanvändarna. För att man skulle klara av att öka hastigheten så mycket som man ville så behövdes det nu byggas upp väldigt många fler basstationer för att allt skulle kunna fungera. Det krävdes alltså en väldigt stor satsning för att nätet skulle kunna fungera.

smartphone

Att 3G-nätet lyckas uppnår en så stor kapacitet beror främst på att mer bandbredd reserverades för 3G.

Hastigheten på 3G-nätet nu var väldigt stor jämfört med innan så kunde man nu skicka ljud och text. Nu så kunde man även skicka grafik, rörliga bilder och använda andra tjänster så som tjänster baserade på användarens position.

Med 3G-nätet så blev det även möjligt att skicka filer under ett pågående telefonsamtal. Det gick nu även väldigt fort att föra över filer och dylikt till varandra och telefonsamtalen kopplades mycket fortare än vad dem gjort förut. Att alla dessa funktioner nu skapades så kunde man använda mobiltelefonerna till allt fler saker. En av de stora revolutionerna inom telefonin är att kunna använda sin smartphone för att visa webbsidor. Detta har lett till en växande skara som använder mobilen oftare för surf än de använder datorn. Även surfplattor kan kopplas upp mot internet via mobiltelefonnätet. Det stora användandet av mobila enheter har i sin tur fått många företag att se nyttan i att mobilanpassa sina företagswebbplatser och webbutiker för mobiltelefoners och surfplattors bildskärmar.

Det var till väldigt stor del Europaparlamentet och Europeiska unionen som gjorde så att 3G-nätet spred sig så mycket över världen. Dem bestämde nämligen att alla som var medlemsländer i EU skulle göra det möjligt att införa 3G-tjänster i respektive land och detta skulle ske allra senast den 1 januari år 2002.

3G-nätet användes i tredje generationens mobiltelefoner. 3G-nätet används även idag i väldigt många smartphones. Sammanfattningsvis kan man säga att det var 3G-nätet som skapade otroligt många nya möjligheter med mobiltelefonerna och hade dem aldrig gjort en så stor satsning på att bygga alla basstationer så hade mobilutvecklingen kanske inte varit riktigt lika dan idag.