NMT

NMT -nätet (Nordiskt Mobiltelefonsystem) är ett analogt och trådlöst mobiltelefonisystem. Det var Nordiska mobiltelefonigruppen som utvecklade NMT -nätet. Detta nät var ursprungligen ett gemensamt standardsystem för de nordiska länderna men utökade senare till fler länder. NMT infördes år 1981, innan dess så hade där inte funnits något sorts standardsystem för telefonkommunikation mellan de nordiska länderna.

ericsson-hotline

Ericsson Hotline

Det svenska NMT-nätet var inte det allra första analoga mobilsystemet som lanserades. Först ut var Japan som installerade ett första system år 1979. Efter att det installerats i Japan så exporterades NMT -tekniken till Saudiarabien där det sattes igång en månad tidigare än nätet sattes igång i Sverige.

När NMT –nätet skapade så gjorde dem det till ett centraliserat nätverk eftersom att det främst skapades för att finnas inne i städerna. Där fanns tre komponenter i nätverket. En växel MTX (Mobile Telephone eXchange), basstationer (BS) och kopplingsstationer (KS) som kopplade till det vanliga telefonnätet.

Det har funnits två varianter av NMT -nätet. NMT 450 och NMT 900 var de två olika varianterna. NMT 900 introducerades under år 1987 och upphörde sedan år 1999 för att ge platts för GSM -nätet, men NMT 450 fortsatte att användas i flera delar av Europa. Framförallt så användes det i glesbygden. Under 2007 så stängdes NMT 450 ner i Sverige.

NMT-nätet användes av flera olika länder. Bland annat så används det i Saudi-Arabien, Holland och Schweiz, vilket innebar att det då fanns en flexibilitet som tidigare inte funnits gällande telefonkommunikation. Det var nu mycket enklare för människorna att kommunicera med andra länder.

NMT -nätet används fortfarande i flera olika länder i världen. Efter att systemet stängdes ner i Sverige så är det bara 450 -frekvensen från NMT -nätet som använts i landet. 450 -frekvensen används fortfarande till att bland annat föra över bredband och även viss mobiltelefoni.