Passersystem

Passersystem är en typ av elektroniska lås som blir allt vanligare och som innebär en betydligt högre säkerhetsnivå än vad traditionella lås gör. Dessa kan fungera på en mängd olika sätt, bland annat genom att man använder en passerbricka för att låsa upp låset i fråga, genom biometrisk information som till exempel kan handla om fingeravtryck eller annat som är unikt för en viss person, eller att man använder sig av en kod. Det kan i vissa fall även handla om en kombination av två eller samtliga av dessa.

Utöver att vara mer svårforcerade än traditionella lås så bidrar dessa även till högre säkerhetsnivåer på grund av att de är digitala, och på så vis ger den som kontrollerar dem ökade möjligheter att göra det svårare för en obehörig person att ta sig in. Detta kan bland annat handla om att man varje gång man öppnar ett passersystem registreras i ett system, något som innebär att man i efterhand kan gå in i detta för att se vem som har öppnat passersystemet samt vid vilken tidpunkt. Man kan även göra så att passersystemet endast går att öppna vid vissa tider, oavsett om man har allt som normalt krävs för att öppna det, samt spärra borttappade passerbrickor.

Ett passersystem ger alltså ökade säkerhetsnivåer på en mängd olika sätt jämfört med traditionella lås, inte bara genom att hindra folk från att ta sig in utan dessutom genom att låta en kontrollera i efterhand vem som har tagit sig in och vid vilken tid. På så vis blir det betydligt svårare att göra inbrott i ett hem eller annan byggnad med ett passersystem, framför allt om detta är kombinerat med andra säkerhetslösningar. Dessa är idag främst vanligt förekommande på platser med extra höga säkerhetskrav, så som museer, vissa kontor, fabriker, och så vidare.