GSM

Globalt system för mobil kommunikation även kallat GSM är ett digitalt system för mobil kommunikation som har ersatt NMT-nätet.

mobiltelefonGSM-tekniken används just nu i ett hundratal olika länder. Det var GSM som gjorde möjligt att sms:a och med GSM så är det även möjligt med flera samtidiga telefonsamtal. SIM-kortet introducerades och med tiden så utökades tjänsterna som fungerade med GSM. Olika tjänster som tillkom var bland annat MMS och WAP-sidor.

Under år 1982 så bildades det en grupp som heter group spéciale mobile. Denna grupp skapades av europeiska post- och teleförvaltningarnas konferens ” (CEPT) dem ville ta fram en gemensam teknik för mobila telefonisystem i de europeiska länderna. Tidigare så hade länderna skapat sina egna system men nu så började dem istället samarbeta i skapandet av nya tekniker.

År 1991 så startade de första kommersiella tjänsterna som var baserade på GSM-tekniken, i Sverige så lanserades det första GSM-nätet någon gång under 1992. Från början så var GSM nätet europeisk standard men eftersom att tekniken baserade sig på utomeuropeisk teknik så fick förkortningen GSM betydelsen Globalt System för Mobil kommunikation.

Det finns fyra olika GSM-varianter. De olika varianterna ärGSM-850, GSM-900, GSM-1800 och GSM-1900. Det var Europeiska teleunionen som tog fram GSM-standarden. De asiatiska länderna gjorde väldigt snabbt en liknande GSM-standard eftersom att mycket av hårdvaran till växelutrustningen tillverkades av dem. Detta ledde till att GSM blev ett mer globalt nätverk.

Eftersom att GSM nu var ett globalt nätverk så började det skapas telefoner som klarade av både den europeiska standarden och den amerikanska standarden. I Sverige invigdes GSM-systemet i juli år 1991. Från början så var det inte meningen att operatörerna skulle bygga ut täckningen så tätt som det till sist blev. Detta gjordes enbart eftersom att det blev allt vanligare att människor i samhället använde sig utav mobiltelefoner.